Last edition (2016)

THURSDAY 18th February 2016

REGISTRATION 8:00-09:45

64 Grodzka Street
31-044 Kraków

Ground floor

CONFERENCE OPENING 9:45-10:00
Jan Błoński Conference Room

PANEL I  10:00-11:30
Jan Błoński Conference Room

Bogna J. Obidzińska, Independent Researcher, Popular Culture as a Symbolic Form

Konstanty Strzyczkowski, Univeristy of Warsaw, Don’t Look Beneath the Surface. Consumer Tribalism in Digital Society

Eleanor Ty, Wilfrid Laurier University, Canada, Fandom 55: Demotic Power from the Home

COFFEE BREAK 11:30-12:00

PANEL II 12:00-13:30
Jan Błoński Conference Room

Patrick A. Gill, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Germany, Serialisation and Metaisation: The Sitcom as Imitator and Innovator

Jordi Revert, Universitat de València, The Sopranos in Five Tempos. Or How I Learnt to Stop Worrying and Start Loving the Gangster

Christina Lyubitskaya, Tatiana Pyrova, Institute of Education HSE, Russian Federation, School it Now! Movies and the Visual Representation of Educational Institutions in Russian Mass Culture

Hania A.M. Nashef, American University of Sharjah, United Arab Emirates, Boyhood  Journeys in Times of  War: Son of Babylon and Theeb

LUNCH BREAK 13:30-15:00

PANEL III A 15:00-16:30
Jan Błoński Conference Room

Ksenia Olkusz, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Literatura fantastyczna w perspektywie krytyki internetowej

Agnieszka Romaneczko, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Strategia perswazyjna w zinie “Raster”

Ewa Mikuła, Uniwersytet Łódzki, E-liberatura – ewolucja zjawiska

PANEL III B 15:00-16:30
Collegium Broscianum, Grodzka 52 (!), room 100

Grzegorz Małecki, Uniwersytet Wrocławski, Deestetyzacja i desublimacja cielesności w filmach Davida Cronenberga

Kamila Żukowska, Uniwersytet Łódzki, 50 twarzy Greya. Janusowe oblicze współczesnej kultury popularnej

Agnieszka Skura, Paweł Nowak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, W masce sofisty – o pozornym erotyzmie w„50 twarzach Greya” E. L. James

COFFEE BREAK 16:30-17:00

PANEL IV A 17:00-18:30
Jan Błoński Conference Room

Michał Szukała, Uniwersytet Warszawski, Między szaleństwem Manhattanu a nudą przedmieść. American Dream w zwierciadle seriali

Iga Lipińska, Uniwersytet Jagielloński, Czy wszyscy jesteśmy cynikami? „Miasteczko South Park” a polityczna apatia pokolenia X

Adrianna Fiłonowicz, Swan Queen, Rumbelle, Mulora. Analiza twórczości fan fiction fandomu serialu „Dawno, dawno temu”

PANEL IV B 17:00-18:30
Collegium Broscianum, Grodzka 52 (!), room 100

Anna Pięcińska, Uniwersytet Szczeciński, Rewizja idei miasta idealnego w twórczości plastycznej i eseistycznej Guillerma Péreza-Villalty

Paweł Szypowski, Uniwersytet Warszawski, Czy i jak popkultura może rozmyślać nad śmiercią? Inspiracje Warholowskie

Jagoda Budzik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,, „Deszcz w Polsce to nie łzy uciśnionych. To po prostu H2O”. Izraelska popkultura jako narzędzie krytyki

FRIDAY 19th February 2016

PANEL V 10:00-12:00
Jan Błoński Conference Room

Jarema Drozdowicz, Adam Mickiewicz University in Poznań, Chasing Tinderella: Love and Affection in the Age of the Mobile Device Industry

Matthew E. Gladden, Polish Academy of Sciences in Warsaw, From Stand Alone Complexes to Memetic Warfare: Cultural Cybernetics and the Engineering of Posthuman Popular Culture

Christina Palech, University of Alberta, Canada, Changing the Game: Machinima and Cultural Participation

Matthew Graham, Manchester Metropolitan University, United Kingdom, Frustrated or Frustrating? An Alternative Reading of Bret Easton Ellis’s “American Psycho”

COFFEE BREAK 12:00-12:30

PANEL VI 12:30-14:30
Jan Błoński Conference Room

Miłosz Markocki, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Legend of the Five Rings Role-Playing Game: An Amalgam of Real and Imaginary Japan in Western Popular Culture

Aleksandra Jaworowicz-Zimny, Hokkaidō University, Japan, Taming the War – Japanese War Memories in Youth and Subcultures

Achiraya Jareontananan, Waseda University, Japan, Representations of and Reactions to the Focus on Eating and Drinking in Japanese Media

Anna Tomczak, University of Białystok, Curry: Exploring the Cultural Dimension of a Popular Dish

LUNCH BREAK 14:30-16:00

PANEL VII A 16:00-17:30
Jan Błoński Conference Room

chair: Adrianna Fiłonowicz

Marta Juza, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Przyszłość zaczyna się dziś. Diagnoza współczesnej kultury na podstawie wizji przyszłości zawartych w wybranych filmach z gatunku science-fiction

Anna Wandzel, Uniwersytet Warszawski, Co dalej? Wizje kryzysu i odrodzenia społeczeństwa w filmach „Interstellar”, „Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz” i „Mad Max: Na drodze gniewu”

Mariusz Koryciński, Uniwersytet Warszawski, „Do zobaczenia w następną środę!”. O problemach z Johnem Landisem

PANEL VII B 16:00-17:30
Room 302, 3rd floor

Joanna Puchalska, Uniwersytet Jagielloński, Katana: broń-legenda

Marcelina Mrowiec, Uniwersytet Jagielloński, Inspiracje popkulturą w modzie japońskiej od lat 70. XX wieku

Ewelina Bednarz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Ganeśa i jego wyobrażenia w zachodniej popkulturze

COFFEE BREAK 17:30-18:00

PANEL VIII A 18:00-20:00
Jan Błoński Conference Room

Jurij Ganoszenko, Zaporoski Państwowy Uniwersytet Medyczny, Maciej Jaskot SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Lwów jako nostalgiczny konstrukt polskiego i ukraińskiego kryminału retro

Joanna Mikołajczuk, Uniwersytet Warszawski, Czy dzieci lubią Cthulhu? O klasycznej grozie w wersji dla młodszych czytelników: Lovecraft, Poe, Le Fanu

Adam R. Prokop, Uniwersytet Opolski, Niemieckojęzyczna angelologia poreformacyjna

Aleksandra Starowicz, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków, Święci 2.0. Kreacja postaci średniowiecznych świętych w powieściach Elżbiety Cherezińskiej

PANEL  VIII B 18:00-20:00
Room 302, 3rd floor

Anita Lehmann, Uniwersytet Rzeszowski, Wpływ przemian społeczno-kulturowych po II wojnie światowej na zjawiska popkultury muzycznej we współczesnym  Rzeszowie

Justyna Czupiłka, Uniwersytet Łódzki, Makatka a “Haft miejski” Moniki Drożyńskiej – o nietypowym przekształceniu oraz wykorzystaniu kojarzącej się z kiczem formy i o grach z kulturą masową (a także popkulturą) w twórczości współczesnej artystki

Bartosz Ślosarski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Pozaniu, Maska Guya Fawkesa – studium ze społecznego życia przedmiotu

Małgorzata Stadnik, Uniwersytet Szczeciński, Autobiografie piłkarskie jako produkt popkultury

SATURDAY 20th February 2016

PANEL IX 10:00-11:30
Jan Błoński Conference Room

Tomasz Zyglewicz, University of Warsaw, Gamer’s time, Avatar’s Time: a Perspective on Immersion and Interaction in Narrative Video Games

Bartłomiej Musajew, Jagiellonian University, The Disembodied Tedium of Diseased Flesh: the Experience of the Body in/out of Pathologic

Sven Dwulecki, Eberhard Karls University Tübingen, Germany, Advertisers Beyond Borders – How Product Placement Changes Videogame Culture

COFFEE BREAK 11:30-12:00

PANEL X A 12:00-13:30
Jan Błoński Conference Room

Agnieszka Smoręda, University of Lodz, Narrative Strategies in Contemporary TV Series

Barbora Vinczeova, Matej Bel University Banská Bystrica, Slovakia, The Beautiful and the Damned: Art of Murder and Fannibals

Kevin King, University of Lodz, Why Zombies Matter

PANEL X B 12:00-13:30
Room 302, 3rd floor

Aleksander Kmak, Uniwersytet Warszawski, Beyond recognition. Mechanizmy transformacji ciała w świetle post- i transhumanistycznej teorii podmiotowości

Tomasz Kasza, Uniwersytet Rzeszowski, Związki popkultury z kulturą wysoką na przykładzie uniwersum Star Wars. Próba wskazania przyczyn popularności Gwiezdnej Sagi

Krzysztof M. Maj, Uniwersytet Jagielloński, Ośrodek Badawczy Facta Ficta,  Zwijanie uniwersum

LUNCH BREAK 13:30-15:00

 WYKŁAD PLENARNY 15:00-16:30

Mikołaj Marcela (Silesian University)
5 czy 50 twarzy kultury popularnej? Pop jako kultura remiksu

Matei Călinescu w Five Faces of Modernity, zgodnie z tytułem książki, definiuje pięć twarzy kultury nowoczesnej. Organizatorzy konferencji 50 Shades of Popular Culture sugerują z kolei, że – odwołując się do polskiego tłumaczenia tytułu cyklu powieściowego E.L. James, do którego nawiązuje nazwa konferencji – kultura popularna ma tych twarzy aż pięćdziesiąt. Tę mnogość twarzy dostrzega także John Storey, który przekonuje, że nie powinniśmy mówić o jednej, ale raczej o wielu kulturach popularnych – w zależności od tego, w jakim kontekście ją definiujemy. Jeśli natomiast żartobliwie próbowałbym odpowiedzieć na pytanie, skąd to magiczne, dziesięciokrotne rozmnożenie, powiedziałbym, że kultura popularna dokonała remiksu pięciu oblicz modernizmu i właśnie tym sposobem zyskała swoich pięćdziesiąt twarzy.

 

Remiks wydaje mi się jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym, mechanizmem rządzącym popkulturą. Dlatego chciałbym wyjść od próby zremiksowania książki Lawrence’a Lessiga Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce oraz poświęconego remiksowi i samplingowi wystąpienia Marka Ronsona w ramach TED, by bliżej przejrzeć się procesom, jakie współcześnie warunkują funkcjonowanie kultury popularnej. Choć remiks i samplowanie kojarzą się przede wszystkim z muzyką, wydają się bardzo dobrze oddawać to, z czym mamy do czynienia także w innych mediach, poczynając od literatury, przez serial i film, a na grach komputerowych kończąc.

 

Dzisiejszy pop składa się z przeróbek dawnych mitów, legend oraz tekstów zarówno kultury wysokiej, jak i kultury popularnej. Natomiast nowe teksty popkultury w momencie wejścia do obiegu odbiorczego niemal natychmiast stają się zbiorem sampli do dalszego wykorzystania. Dlatego remake, spin-off, fanfic, mash-up czy crossover to niektóre z pięćdziesięciu twarzy popkultury, którym chciałbym się przyjrzeć z bliska.

 

Te oblicza ujawniają oddolny, nierzadko wywrotowy charakter dzisiejszej kultury popularnej, który dostrzec można w zjawiskach, takich jak opisane przez Henry’ego Jenkinsa „kłusownictwo tekstowe” czy praktykach „przepisywania” fabuł i bohaterów pod kątem ideologicznym. Pozwalają one także spojrzeć na pop jako pole żywiołowej i kreatywnej bitwy między rozmaitymi siłami, tworzącej nie jedną, ale wiele kultur popularnych. W tym kontekście, jak zauważa John Fiske, ekskorporacja, która cechuję popkulturę i którą rozumieć można także jako swego rodzaju remiks, jest szansą na tworzenie własnej kultury przez grupy podporządkowane w społeczeństwie.

 

Pod tym względem pop jest częścią opisanej przez Ewę Rewers „obscenicznej kultury cytatu”. „Przepisywanie”, duplikacja, „poetyka cytowania”, powtórzenie, iteracja, stereotypia to kolejne twarze popkultury. Według Rewers, są one wstępem do estetyki, „w której źródłem przyjemności staje się nie tylko powtórzenie przeszłości: jej tekstów i doświadczeń, lecz także powtórzenie rzeczywiści przez pozór, a pozoru przez rzeczywistość”. Jest to możliwe, bo kultura cytatu podważa kluczową dla nowoczesności spójność dzieła jako niepodzielnej i niepowtarzalnej całości i „zachęca do znoszenia dystansów, do stawania w bezpośredniej bliskości dzieł i autorów, starannie poprzez społeczne systemy wartości dotychczas izolowanych”. W popie cytowanie staje się zasadą i prawem, a remiks narzędziem odsłaniania jego nowych, choć do pewnego stopnia już dobrze znanych, twarzy.

Mikołaj MCMikołaj Marcela – wykładowca akademicki, pisarz, autor tekstów piosenek. Doktor nauk humanistycznych, magister filologii polskiej i filozofii. Wykłada literaturę i kulturę popularną na Uniwersytecie Śląskim. Współtwórca i współkoordynator kierunku Sztuka pisania na UŚ. Autor monografii naukowej Monstruarium nowoczesne poświęconej najpopularniejszym potworom w kulturze nowoczesnej (wampiry, zombie, widma, obcy, androidy). Autor powieści o żywych trupach Niemartwi. Ciała wasze jak chleb oraz powieści science fiction GeneSis. Tekściarz w wyróżnianym w amerykańskich konkursach muzycznych projekcie Magnetic Clouds. Publikował m.in. w „Tekstach Drugich”, „Czasie Kultury”, „Świecie i Słowie” oraz „Kulturze Popularnej”. Prowadzi bloga kulinarnego Kuchnia Dr. Marceli.

COFFEE BREAK 16:30-17:00

PANEL XI A 17:00-19:00
Jan Błoński Conference Room

Aldona Guzik, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków, Ekspert w mediach czy ekspert medialny?

Mateusz Patera, Uniwersytet Warszawski, W jaki sposób oglądamy treści audiowizualne? Triangulacja metod badawczych na przykładzie bajki „My Little Pony”

Anna Woźniak, Polska Akademia Nauk, Czy kiedyś znudzi się widzom codzienna „niecodzienność” seriali?

Katarzyna Peplinska, Uniwersytet Jagielloński, ,,Why can’t I delete it?”. Popkulturowe wizerunki programistów i hakerów.

PANEL XI B 17:00-19:00
Room 302, 3rd floor

Alicja Urbanik, University of Warsaw, Nostalgia, Remix and the Aesthetic Past – the World of Jane Austen’s Adaptations

Jonathan A. Rose, Universität Passau, Germany, Going Where It Hurts: Fifty Shades of Grey and its Remedial Fandom

Ewa Wylężek, University of Silesia, The Intercultural Value of the Underground Art

Jan Blüml, Palacký University Olomouc, Czech Republic, Progressive Rock of the 1970s and the Paradox of “Popular Serious Art”

SUNDAY 21st February 2016

PANEL XII 10:00-11:30
Jan Błoński Conference Room

Jennifer Bowes, Leeds Beckett University, United Kingdom, The Marvel Cinematic Universe: Ecological ideology and Neoliberal Warfare

Anna Krawczyk-Łaskarzewska, University of Warmia and Mazury Olsztyn, Who’s the Whipping-boy? Fifty Shades of Hate, or the Pleasures and Pitfalls of Paratextuality

Beniamin Kłaniecki, Adam Mickiewicz University in Poznań, (De)construction of Margaret Thatcher as a Gay Icon in Alan Hollinghurst’s Line of Beauty and Damian Barr’s Maggie & Me”

COFFEE BREAK 11:30-12:00

PANEL XIII 12:00-14:00
Jan Błoński Conference Room

Patricia Sørensen, Uniwersytet Gdański, Bad Lands – On World-building in Young Adult Dystopian Novels

Magdalena Wąsowicz, Uniwerystet Jagielloński, Why Do We Need Alternate History? Reflections on the Functions of Alternate History Novels

Anna Mojsiewicz, Uniwersytet Gdański, How a Robot and a Superman Asked Me Who I Was: Iconic Images of Science Fiction and the Question of Humanity

Miglė  Anušauskaitė, Vilnius University, Lithuania, Moral Choices in Action and Fantasy Movies

LUNCH BREAK 14:00-15:30

PANEL XIV A 15:30-17:00
Jan Błoński Conference Room

Anita Ceglińska, Uniwersytet Warszawski, Królestwo fandomów czy przestrzeń politycznych zmian? O kulturotwórczej i społeczno-politycznej roli serwisu Tumblr

Magda Ciereszko, Uniwersytet Warszawski, Snapchat jako anestetyczna odpowiedź na trendy popkultury i popularyzację prywatności

Bartosz Pietrzyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Broadcast yourself! Vloger celebryta w dobie remiksu i reinterpretacji tekstów popkultury

PANEL XIV B 15:30-17:00
Room 302, 3rd floor

Izabela Poniatowska, Uniwersytet Warszawski, Sylvia Plath. Wizerunek popkulturowy

Agnieszka Narewska, Uniwersytet Jagielloński, Artystki, skandalistki, męczennice – tancerki baletowe w kulturze popularnej

Wiktoria Wojtyra, Polska Akademia Nauk, Teatr semidokumentalny między faktem i fake’m

COFFEE BREAK 17:00-17:30

PANEL XV A 17:30-19:30
Jan Błoński Conference Room

Marta Dubowska, Uniwersytet Jagielloński, Dychotomia podziałów w kulturze

Barbara Kulesza-Gulczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wszystko jest fanfikcją? Czy Sofokles pisał fanfiki i co z tego wynika?

Maria Piątkowska, Uniwersytet Warszawski, Ach, Ci Nerdzi! – czyli o grach fabularnych RPG w kulturze popularnej

Wojciech Marchwica, Uniwersytet Jagielloński, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Różnorodność funkcji muzyki klasycznej w filmie

PANEL XV B 17:30-19:30
Room 302, 3rd floor

Damian Binkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Disco re-edit a pojęcie dzieła otwartego Umberto Eco

Natalia Chrobak, Uniwersytet Jagielloński, Kino pretekstu – exploration movie i horrory klasy B a wizja Quentina Tarantino i Roberta Rodrigueza

Patrycja Włodek, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków, Popkulturowa hybrydyczność  – film noir i „podświadomość popkultury”

CONFERENCE CLOSE & FINAL ANNOUNCEMENTS 19:30-20:00
Jan Błoński Conference Room

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s